Navigatie

Energie uit biomassa

Er zijn verschillende manieren om energie uit biomassa op te wekken. Een van de goedkoopste manieren om duurzame energie te produceren, is het verbranden van biomassa. Biomassa energie kan ook bewerkstelligd worden door plantenresten te vergisten of vergassen. Op die manier ontstaat er ruw biogas wat kan worden omgezet in aardgas of gebruikt kan worden om warmte of elektriciteit op te wekken. Een andere toepassing van biomassa is de verwerking in benzine en diesel. In 2020 moeten deze stoffen 10% biobrandstof bevatten.

Wanneer is biomassa energie duurzaam?

Biomassa energie is niet altijd duurzaam, hoewel dit wel vaak gedacht wordt. Energie uit biomassa is alleen duurzaam wanneer er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De opwekking van bio-energie mag geen schadelijke milieu-effecten veroorzaken;
  • De natuurlijke grondstoffen mogen niet uitgeput raken;
  • De natuurlijke grondstoffen moeten zo optimaal mogelijk benut worden.

Installaties voor bio-energie

Om deze energie uit biomassa op te wekken zijn er verschillende installaties. Zo staan in Nederland twaalf moderne afvalenergiecentrales die afval omzetten in duurzame energie. Tevens zijn er biomassa energiecentrales die (met name) afvalhout omzetten. Voor rioolslib heeft Nederland twee slibverbrandingsinstallaties welke elektriciteit, stroom (en warmte) produceren

Biomassa versus voedselproductie

Er wordt gesuggereerd dat biomassa concurreert met de voedselproductie. Het biomassa potentieel in Nederland wordt echter nog niet allemaal benut. Met behulp van effectiever landgebruik en  productiviteitsverhoging, is er genoeg productie mogelijk voor voedsel en biomassa. Biomassa kan worden geproduceerd met grondstoffen die ongeschikt zijn voor menselijke consumptie. Ook door ongebruikt land te gebruiken, neemt de biomassa toe. Door delen van de plantresten op de bodem te laten liggen, wordt de bodemkwaliteit voor de productie van voedsel en biomassa verbeterd. Door efficiënte inzet en bijgroei van biomassa wereldwijd, kan in 2050 een groot deel van de wereldwijde energievraag worden gedekt door biomassa.

Verminderen van de CO² uitstoot

Door gebruik van bio-energie kan de CO² uitstoot duidelijk verminderen. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat midden- en grootschalige energieproductie van bio-energie een uitstoot heeft van 190 gram CO² per kWh. Deze uitstoot bedraag 550 gram CO² voor aardgas, 800 gram CO² voor olie en 1000 gram CO² voor steenkolen. De uitstoot  kan door gebruik van biomassa met 70% gereduceerd worden.