De warmtemotor

De warmtemotor zorgt voor elektriciteit en energie uit warmte door warmte van een hoge temperatuur naar een lage temperatuur te laten stromen. De warmtemotor is bij ons beter bekend onder de naam warmtepomp. Het is een duurzame oplossing om energie uit warmte te onttrekken en kan zorgen voor maximale energiebesparing. De warmte wordt aan natuurlijke bronnen onttrokken, zoals buitenlucht, grondwater of aarde. Een warmtepomp verbruikt elektriciteit, maar nog geen 50 procent van wat uw ketel verbruikt. Bovendien wordt er geen fossiele brandstof meer verbruikt; wat beter is voor het milieu.

Hoe gaat de warmtemotor in zijn werk?

De warmtemotor bestaat uit drie systemen:

  1. De warmte bron: lucht, water of de bodem
  2. Koudemiddelkring: bestaat uit een compressor, verdamper, condensor en expansieventiel
  3. Afgifte-systeem: verwarming, boiler of convector.

De werking van een warmtemotor is een cyclus die zich steeds opnieuw herhaalt. De warmtemotoren verhogen bij een lage temperatuur de verkregen warmte, en bij een te hoge verhoogde temperatuur wordt het afgekoeld. Dit gaat als volgt:

A) De warmtemotor onttrekt warmte uit de buitenlucht, grondwater of aarde. Deze warmte is nog niet geschikt om als verwarming in de woning te worden gebruikt. De temperatuur moet daarom verhoogd worden. Dit gebeurt met een vloeistof, oftewel koudemiddel

B) De compressor perst lucht samen, waardoor de druk en de temperatuur toenemen. Het koudemiddel wordt een dampvorm. 

C) Het gas stroomt door de condensor naar de woning en geeft warmte af.

D) Doordat er warmte wordt afgegeven, koelt de condensor langzaam af en wordt het koudemiddel weer een vloeistof

E) Het expansieventiel zorgt hierbij dat het koudemiddel door meerdere dunne leidingen loopt, waardoor de druk afneemt

F) Het koudemiddel gaat door de verdamper, waarbij er warmte uit de warmtebron wordt onttrokken. Het koudemiddel wordt weer damp. Het cyclus begint weer van voor af aan.

Slimme investering

Behalve de kostenbesparing waarvan u profijt kan hebben zorgt een warmtepomp ook nog voor milieuvriendelijke verwarming. Een warmtepomp is een slimme investering voor de lange termijn; een warmtemotor heeft namelijk een lange levensduur, een hoog rendement, weinig onderhoud nodig en is weinig milieubelastend. Wilt u in een bestaande woning een warmtepompinstallatie laten aanleggen, houd er dan rekening mee dat dit een grote verbouwing is.

Meer energie besparen

Bent u geïnteresseerd in het laten plaatsen van een warmtemotor? Een warmtemotor is een investering dat op de lange termijn een grote besparing oplevert. Wilt u in de tussentijd ook al besparen op uw energiekosten? Vergelijk energieleveranciers met elkaar en stap over op de voordeligste leverancier.