Grijze energie

Grijze energie is ook wel een verzamelnaam voor de energie die opgewekt wordt met fossiele brandstoffen. De energie wordt verkregen door de verbranding van de fossiele brandstoffen steenkool, aardgas en kernenergie. Omdat fossiele brandstoffen op den duur opraken, is grijze energie geen duurzame energiebron. Bovendien komt bij deze vorm van stroom een grote hoeveelheid koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofdioxide vrij. Grijze energie is daarom erg schadelijk voor het milieu. Ondanks deze milieubelasting fungeren gas, olie en kolen nog in veel huishoudens als energiebronnen. Er zijn echter veel betere en minder vervuilende alternatieve energiebronnen die vallen onder de noemer groene energie.

Groene energie

Groene energie is energie dat nooit zal opraken doordat de energie wordt gewonnen uit onuitputtelijke energiebronnen. Tevens is groene energie in tegenstelling tot grijze energie niet schadelijk voor het milieu. Er zijn verschillende duurzame energiebronnen die tot groene energie worden gerekend:

Windenergie

De Nederlandse windparken kunnen gezinnen in Nederland van energie voorzien. Hoewel de productie van een windturbine energie kost en er co2 hierbij vrijkomt, heeft de windturbine binnen 3 tot 6 maanden die hoeveelheid co2-uitstoot al bespaard. Bovendien is wind energie een energiebron die 50 keer minder co2-uitstoot dan grijze energie.

Zonne energie

De zon is een bron die nooit opraakt en is daarom uitermate geschikt om te gebruiken als energiebron. Door het opvangen van de zonnestralen worden de warmte en het licht die van de zon afkomen, omgezet tot zonne energie. Met behulp van zonnepanelen of een zonneboiler op je dak kun je zelf zonne energie opwekken en gebruiken als energiebron. 

Energie uit biomassa

Biomassa is een (groene) energiebron die nog bij relatief weinig mensen bekend is. De energie uit biomassa wordt ook wel bio energie genoemd en wordt verkregen uit biologisch materiaal. Hierbij kan gedacht worden aan snoei- en houtafval, rioolslib, gft van huishoudens en mest van veebedrijven. De energie die wordt gewonnen komt vrij in de vorm van warmte bij de verbranding.

Energie uit warmte

Energie die verkregen wordt uit aardwarmte en bodemwarmte is een andere vorm van van groene energie. Aanvankelijk wordt de energie uit aardwarmte of bodemwarmte op dezelfde manier verkregen, maar wordt er afhankelijk van de diepte gesproken over aard-of bodemwarmte. Aardwarmte is in Nederland moeilijk bereikbaar en is daardoor kostbaar. Bodemwarmte is daarentegen in Nederland toegankelijker en wordt daarom meer gebruikt voor energie. Bodemwarmte wordt tegenwoordig veelal gebruikt als energiebron voor nieuwbouwhuizen.

Water energie

Energie verkregen uit waterkracht is een niet veel gebruikte energiebron in Nederland. Slechts een paar procent van de totale hoeveelheid groene stroom wordt immers verkregen door waterkracht. Desondanks is water energie een veel schonere energiebron dan fossiele brandstoffen.

Energie besparen

Door het kiezen van alternatieve energiebronnen werk je mee aan een minder vervuilende wereld. Energieleveranciers verschillen onderling in het aanbieden van duurzame energie. Benieuwd hoe jouw energieleverancier scoort? Of welke energieleverancier voor jou financieel het meest gunstig is? Bekijk met onze energievergelijker alle energieleveranciers met elkaar en kies degene die het beste bij jou past.

 1. Grijze energie
  1. Groene energie
   1. Windenergie
   2. Zonne energie
   3. Energie uit biomassa
   4. Energie uit warmte
   5. Water energie
  2. Energie besparen
   Energie besparings tips De beste tips om te besparen op zowel gas én elektriciteit! ZonnepanelenHuis isolerenSlimme thermostaatLed lampenVloerisolatieEnergie besparen tips Bekijk alle besparingstips