Wat is aardwarmte?

Aardwarmte is afkomstig uit de kern van de aarde en wordt ook wel geothermische warmte genoemd. De kern van de aarde is meer dan 2000 graden Celsius en verspreidt zich door de verschillende aardlagen naar buiten. De aardwarmte vanaf 500 meter diep kan vervolgens gebruikt worden voor energieopwekking.

Wat is bodemwarmte?

De zon verwarmt met haar zonnestralen de grond, waardoor er warmte vrijkomt. Deze bodemwarmte gaat door de bodem en wordt verplaatst door het bodem water. Hierdoor kan bodemwarmte zo'n 100 meter diep zitten. Veelal wordt in Nederland alleen energie verkregen uit bodemwarmte.

Aardwarmte en bodemwarmte met de warmtepomp

Aard- en bodemwarmte is een duurzame energiebron die complete gebouwen kan verwarmen, koelen en van warm tapwater kan voorzien door middel van een warmtepomp. Een warmtepomp kan daarbij gebruik maken van drie verschillende bronnen:

  • Horizontale en verticale bodemwarmte wisselaren kunnen door middel van de water-warmtepomp zorgen voor warmtetoevoer en warmteafvoer.
  • Grondwater kan, vanwege de toegenomen temperatuur in de grond, met behulp van de water-warmtepomp zorgen voor verwarming en koeling.
  • De lucht-warmtepomp werkt op elektriciteit, echter de geproduceerde warmte komt veelal uit de natuur. Er is de keuze uit het air-to-water en het air-to-air systeem.

Installatie en gebruik van de warmtepomp

Het installeren van een warmtepomp brengt een hoge investering met zich mee, echter verdient zich dit terug door het hoge rendement, de lage maandelijkse kosten en de lange levensduur. Het gebruik van een warmtepomp is in heel Nederland toegestaan zonder bijkomende vergunningen en wetgevingen. Indien er mechanische boringen nodig zijn die enkel door gecertificeerde boorbedrijven mogen worden uitgevoerd, dan is een vergunning mogelijk wel nodig. Nederland heeft daarnaast bepaalde gebieden waar niet geboord mag worden. Hierbij kan men denken aan een waterwingebied.

Voordelen aardwarmte energie

De winning van aard- en bodemwarmte energie levert een lagere CO² uitstoot op in vergelijking met andere energiebronnen. Aardwarmte en bodemwarmte energie draagt hiermee bij aan een schoner klimaat. Dit is een mooie bijkomstigheid, maar het overstappen op een andere energiebron moet natuurlijk ook voor u voordelen opleveren.

  • Besparing op energierekening: De energiewinning uit bodemwarmte middels een warmtepomp is een duurzame en zuinige methode. Met bodemwarmte energie kunt u immers  jaarlijks tot wel 45% op uw energieverbruik besparen. Dit komt doordat de warmtebron geheel het jaar redelijk constant blijft, waardoor er minder energie nodig is voor te verwarmen.
  • Geen gasaansluiting nodig: Een warmtepomp vereist geen aansluiting op het gas om uw huis te verwarmen en u van warm water te voorzien.

Zelf warmte hergebruiken

Aardwarmte en bodemwarmte energie wordt door de energieleverancier geleverd en kan niet thuis zelfstandig worden opgewekt. Het is echter mogelijk om eigenhandig warmte te hergebruiken. Dit kan met een thermo-elektrische generator. Een thermo-elektrische generator zet warmte energie direct om naar elektrische energie, zonder het produceren van schadelijke afvalstoffen. Het materiaal en de thermo-elektrische generator zet temperatuur om in spanning, en andersom. Uiteindelijk kan geothermische energie dan gebruikt worden om elektriciteit te genereren of om objecten te verwarmen of te koelen.

Energie besparen? Stap over van energieleverancier

Aadrwarmte en bodemwarmte energie is een duurzame manier om veel te besparen op uw energierekening. Kijk ook eens kritisch naar uw energieleverancier. U kunt hierbij kosten besparen door energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Doe dit eenvoudig met onze energievergelijker en stap over!