Wat is biomassa energie?

Biomassa wordt in de biologie aangeduid met alle organisme in een ecosysteem. Simpel gezegd, wordt plantaardig en dierlijk restmateriaal gebruikt voor de energieopwekking. Biomassa kan uit diverse materialen bestaan, te denken valt aan hout, gft-afval, mest, plantaardige oliën en speciaal voor bio-energie geteelde gewassen.

Hoe energie uit biomassa werkt

Biomassa energie komt vrij in de vorm van warmte. Deze energie kan middels verschillende methodes worden verkregen. Een van de goedkoopste manieren om duurzame energie te produceren, is het verbranden van biomassa.  Bij deze verbranding komt energie vrij die kan worden omgezet in energie. Daarnaast kan biomassa energie verkregen worden door plantenresten te vergisten of te vergassen. Op deze manier ontstaat er ruw biogas die kan worden omgezet in aardgas of waarmee warmte en elektriciteit wordt opgewekt. 

Om deze energie uit biomassa op te wekken zijn er verschillende installaties actief.. Zo staan in Nederland twaalf moderne afvalenergiecentrales die afval omzetten in duurzame energie. Tevens zijn er biomassa energiecentrales die (met name) afvalhout omzetten. Voor rioolslib heeft Nederland twee slibverbrandingsinstallaties welke elektriciteit, stroom (en warmte) produceren

Verminderen van de CO² uitstoot

Een groot voordeel aan biomassa is dat de gebruikte bomen en planten in hun leven CO²  uit de lucht hebben opgenomen. Bij verbranding van de biomassa komt er evenveel CO²  vrij dan wat de planten hebben opgenomen. Hierdoor komt bij biomassa energie geen extra CO² vrij, zoals dit wel het geval is bij het verkrijgen van energie door fossiele brandstoffen

Ter vergelijking: midden- en grootschalig energieproductie van biomassa energie zorgen voor een uitstaat van  190 gram CO² per kWh. Deze uitstoot bedraagt 550 gram CO² voor aardgas, 800 gram CO² voor olie en 1000 gram CO² voor steenkolen. De uitstoot wordt bij energie uit biomassa dan ook met 70% gereduceerd.

Wanneer is biomassa energie duurzaam?

Rondom het gebruik van biomassa energie hangt een controverse in de maatschappij. 
Er heerst immers de vraag: is biomassa energie wel duurzaam? Er zijn twijfels over de Co2 uitstoot en het gebruik van natuurlijk materiaal. Om biomassa duurzaam te noemen, moet de winning van biomassa energie niet in strijd zijn met het behoud van biodiversiteit, bodemkwaliteit en het cyclus van de natuur. Energie uit biomassa is daarom alleen duurzaam wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De opwekking van bio-energie mag geen schadelijke milieu-effecten veroorzaken
  • De natuurlijke grondstoffen mogen niet uitgeput raken
  • De natuurlijke grondstoffen moeten zo optimaal mogelijk benut worden.

Energie besparen op meerdere manieren

Er zijn veel verschillende manieren om energie te besparen en uw energierekening te verlagen. Of u nu kiest voor biomassa energie of een andere duurzame energiebron; u betaalt jaarlijks aanzienlijk minder én helpt mee aan een beter klimaat. Ook het overstappen van energieleverancier loont. Door kritisch te kijken naar alle energieleveranciers, met onze handige energievergelijker, ziet u snel welke leverancier het beste bij u past tegen de laagste prijs. 

Energie besparings tips De beste tips om te besparen op zowel gas én elektriciteit! ZonnepanelenHuis isolerenSlimme thermostaatLed lampenVloerisolatieEnergie besparen tips Bekijk alle besparingstips