Navigatie

Voordelen van de groene auto

Elektrisch rijden heeft onder andere als voordelen dat het milieuvriendelijk is, dat de auto goedkoop opgeladen kan worden en dat men geen wegenbelasting betaalt. Hieronder bespreken we deze voordelen meer gedetailleerd:

  • Energie: binnen een aantal jaar hebben we op de wereld een miljard auto's waarvan de overgrote meerderheid op fossiele brandstoffen zoals benzine, diesel of  gas rijdt. Zoals u weet raken deze typen brandstoffen op. Daarom is het belangrijk dat we op zoek gaan naar en gebruik maken van alternatieve, duurzame energiebronnen die elektriciteit opwekken en elektrisch rijden mogelijk maken.
  • Klimaat en milieu: de aarde wordt steeds warmer door alle CO2-uitstoot. Dit wordt ook wel het broeikaseffect genoemd. Hybride wagens kunnen helpen om deze uitstoot te beperken. Hybride wagens produceren geen stikstofoxiden en fijnstof wat een groot voordeel is op drukke wegen. Bovendien maken ze een minder hard geluid.

Omdat de overheid de milieuvriendelijke auto stimuleert hebben elektrische rijders financiële voordelen. Men betaalt geen BPM en tot 2015 ook geen wegenbelasting. Op de 'brandstof' hoeven geen accijnzen betaalt te worden en daarom is het 'tanken' ook zeer goedkoop.

Nadelen milieuvriendelijke auto

We willen er niet al te veel aandacht aan besteden want wij stimuleren elektrisch rijden juist, maar ze moeten wel even vermeld worden: de nadelen van elektrisch rijden. Als eerste nadeel zijn de hoge aanschaf- en onderhoudskosten van een groene auto. Daarnaast gaat een opgeladen milieuvriendelijke auto slechts 150 kilometer mee, daarna moet hij weer opgeladen worden. Dit opladen duurt uren en oplaadpunten zijn er nog niet veel. Om deze redenen hebben veel elektrische auto's ook nog een verbrandingsmotor, naast een elektrische motor.

Hoe groen is de groene auto?

Een elektrische auto produceert geen CO2 en is daarmee groener dan de allerschoonste 'normale' auto. De groene auto wordt nóg groener wanneer deze rijdt op duurzame energie, dus elektriciteit die is vrijgekomen uit wind- of zonne-energie.