Navigatie

Wat is groene stroom precies?

Groene stroom mag alleen zo genoemd worden wanneer het 100% uit duurzame energiebronnen is opgewekt. Met deze duurzame energiebronnen kan er gedacht worden aan de zon, de wind en het water. Een ander kenmerk van groene stroom is dat het komt uit onuitputbare bronnen. De bronnen voor grijze stroom, zoals steenkool, raken uiteindelijk op maar wind blijft bestaan.

Het nadeel van groene stroom is dat je niet met zekerheid kan zeggen of de stroom die jij gebruikt, wel echt groen is. Alle stroom komt namelijk op hetzelfde stroomnet waar ieder huishouden, kantoor of andere stroomgebruiker vervolgens gebruik van kan maken. De groene en grijze stroom wordt dus gemengd.

Soorten groene stroom

Er bestaan meerdere soorten groene stroom. De meest bekende varianten zijn wel de wind- en zonne-energie, maar er bestaan ook andere soorten.

Windenergie: Windenergie kan worden opgewekt door windturbines en windmolens. Er zijn verschillende factoren waar de hoeveelheid opgewekte energie vanaf hangt. Een van deze factoren is de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe meer energie er uit de wind gehaald kan worden. Een andere factor is de tijd die een windmolen kan draaien. Er zijn namelijk windmolens die hoge windsnelheden aankunnen zonder overbelast te raken. Er zijn natuurlijk ook windmolens die niet deze hoge windsnelheid aan te kunnen. Een windmolen die lang door kan draaien, levert natuurlijk meer energie op dan een windmolen die stilgezet moet worden om overbelasting te voorkomen.

Zonne-energie: De meest voorkomende manier om zonne-energie op te wekken is door middel van zonnepanelen. In deze panelen wordt het zonlicht omgezet in zonnestroom. Een minder vaak voorkomende manier zijn de zonnecollectoren. Hier wordt zonlicht omgezet in warmte die vervolgens wordt opgeslagen in de zonnecollectoren. De hoeveelheid zonne-energie die wordt opgehaald is geheel afhankelijk van de sterkte van de zon en hoe lang de zon schijnt. In de zomer is het daarom ook vanzelfsprekender dat er meer energie opgehaald kan worden uit de zon dan in de winter.

Biomassa: Biomassa is niet zo bekend, toch zorgt het voor een groot deel van de productie van groene energie. De energie wordt opgewekt door organische producten te vergisten, verbranden of te vergassen. Bij deze processen komt er warmte vrij die vervolgens kan worden omgezet in stroom.

Waterkracht: Er kan energie uit bewegend water worden gehaald door middel van nieuwe technologieën. Hoe harder het water stroomt, hoe meer energie eruit kan worden gehaald. Tegenwoordig kan er ook energie worden gehaald uit stilstaand water. Hier wordt gebruik gemaakt van de druk van stilstaand water.

Aardwarmte: Uit aardwarmte kan energie gewonnen worden door gebruik te maken van de warmte op het aardoppervlak en warmtereservoirs die dieper in de aarde verscholen zitten. Het winnen van energie uit aardwarmte wordt daarom ook voornamelijk gedaan in vulkanische streken.

Misverstanden

Er is een misverstand dat bestaat over groene stroom. Deze is dat groene stroom allemaal goed is voor het milieu. Hier zijn echter de meningen over verdeeld, biomassa is namelijk niet altijd groen. Bio-energie kan namelijk worden gemaakt van hout. Wanneer het gebruikte hout als afval wordt gezien, is de bio-energie groen. Maar wanneer er speciaal bossen worden gekapt om zo veel mogelijk bio-energie op te wekken, wordt deze vorm van energie opwekken niet meer als groen gezien.
Daarnaast is kernenergie officieel een groene energie. Toch blijft er veel kernafval over na het maken van kernenergie. Er is dus een sterke twijfel of dit soort energie echt al groen gezien mag worden. Kernenergie kan namelijk veel schade veroorzaken wat ernstige gevolgen met zich meebrengt.