Navigatie

Aardwarmte met de warmtepomp

Aardwarmte is een duurzame energiebron die complete gebouwen kan verwarmen, koelen en van warm tapwater kan voorzien door middel van een warmtepomp. Een warmtepomp kan daarbij gebruik maken van drie verschillende bronnen:

  1. Horizontale en verticale bodemwarmte wisselaren kunnen door middel van de water-warmtepomp zorgen voor warmtetoevoer en warmteafvoer.
  2. Grondwater kan, vanwege de toegenomen temperatuur in de grond, met behulp van de water-warmtepomp zorgen voor verwarming en koeling.
  3. De lucht-warmtepomp werkt op elektriciteit, echter de geproduceerde warmte komt veelal uit de natuur. Er is de keuze uit het air-to-water en het air-to-air systeem.

Installatie en gebruik van de warmtepomp

Het installeren van een warmtepomp brengt een hoge investering met zich mee, echter verdient zich terug door het hoge rendement, de lage maandelijkse kosten en de lange levensduur. Het gebruik van een warmtepomp is in heel Nederland toegestaan zonder bijkomende vergunningen en wetgevingen. Indien er mechanische boringen nodig zijn die enkel door gecertificeerde boorbedrijven mogen worden uitgevoerd, dan is een vergunning mogelijk wel nodig. Nederland heeft daarnaast bepaalde gebieden waar niet geboord mag worden. Hierbij kan men denken aan een waterwingebied.

Hergebruik van warmte met een thermo-elektrische generator

Hoe kunnen we zelf verloren warmte hergebruiken? Dit kan met een thermo-elektrische generator. Een thermo-elektrische generator zet warmte energie direct om naar elektrische energie, zonder het produceren van schadelijke afvalstoffen. Het materiaal en de thermo-elektrische generator zet temperatuur om in spanning, en andersom. Uiteindelijk kan geothermische energie dan gebruikt worden om elektriciteit te genereren of om objecten te verwarmen of te koelen.

Gebruik van de thermo-elektrische generator

Een thermo-elektrische generator wordt nog weinig gebruikt. In ieder geval is het wel een veelbelovende oplossing voor autofabrikanten die op die manier de uitlaatwarmte zouden kunnen hergebruiken. Het installeren van een thermo-elektrische generator kan het brandstofverbruik met 10% verminderen, is het doel. Dat deze methode van warmte energie nog maar weinig gebruikt wordt heeft te maken met geleiding van warmte in de thermo-elektrische generator. Elektriciteit moet goed geleid worden, maar warmte niet. De zoektocht naar meer materialen met deze eigenschap is nog steeds bezig.