Wat is groene energie?

Stroom mag alleen groene stroom genoemd worden wanneer het 100% uit duurzame energiebronnen is opgewekt. De term duurzaam geeft aan dat er energiebronnen worden gebruikt die onuitputtelijk zijn, te denken valt aan de zon, de wind en het water. De bronnen voor grijze stroom, zoals steenkool en aardolie, raken immers uiteindelijk op, terwijl zonlicht altijd beschikbaar zal zijn. Een nadeel van groene energie is dat er niet met zekerheid vastgesteld kan worden dat de stroom die thuis uit het stopcontact komt, daadwerkelijk groen is. Alle stroom komt immers op hetzelfde stroomnet terecht waar niet alleen uw huishouden, maar ook de buren, het naastgelegen kantoorpand of andere stroomgebruikers ook gebruik van kunnen maken. Groene en grijze stroom worden dus als het ware gemengd.

Soorten groene stroom

Er bestaan meerdere soorten groene stroom. De meest bekende varianten zijn wel windenergie en zonne energie, maar er bestaan ook andere soorten.

  • Windenergie: Windenergie kan worden opgewekt door windturbines en windmolens. Er zijn verschillende factoren waar de hoeveelheid opgewekte energie vanaf hangt. Een van deze factoren is de windsnelheid. Hoe harder het waait, hoe meer energie er uit de wind gehaald kan worden. Een andere factor is de tijd die een windmolen kan draaien. Er zijn namelijk windmolens die hoge windsnelheden aankunnen zonder overbelast te raken. Ook bestaan er windmolens die deze hoge windsnelheid niet aankunnen. Een windmolen die lang door kan draaien, levert natuurlijk meer energie op dan een windmolen die stilgezet moet worden om overbelasting te voorkomen.
  • Zonne energie: De meest voorkomende manier om zonne energie op te wekken is door middel van zonnepanelen. In deze panelen wordt het zonlicht omgezet in zonnestroom. Een minder vaak voorkomende manier zijn de zonnecollectoren. Hier wordt zonlicht omgezet in warmte die vervolgens wordt opgeslagen in de zonnecollectoren. De hoeveelheid zonne energie die wordt opgehaald is geheel afhankelijk van de sterkte van de zon en hoe lang de zon schijnt. In de zomer is het daarom ook vanzelfsprekender dat er meer energie opgehaald kan worden uit de zon dan in de winter.
  • Biomassa: Biomassa is niet zo bekend, toch zorgt het voor een groot deel van de productie van groene energie. De energie wordt opgewekt door organische producten te vergisten, verbranden of te vergassen. Bij deze processen komt er warmte vrij die vervolgens kan worden omgezet in stroom.
  • Waterkracht: Er kan energie uit bewegend water worden gehaald door middel van nieuwe technologieën. Hoe harder het water stroomt, hoe meer energie eruit kan worden gehaald. Tegenwoordig wordt er ook energie verkregen uit stilstaand water. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de druk van stilstaand water.
  • Aard- en bodemwarmte: Uit aardwarmte en bodemwarmte kan energie gewonnen worden door gebruik te maken van de warmte op het aardoppervlak en warmtereservoirs die dieper in de aarde verscholen zitten. Het winnen van energie uit aard- en bodemwarmte wordt daarom ook voornamelijk gedaan in vulkanische streken. Maar in Nederland is energie uit bodemwarmte ook veelal te verkrijgen. 

Misverstanden over groene energie

Er bestaan enkele misverstanden rondom de opwekking van energie met groene stroom. Zo wordt gesteld dat alle soorten groene energie geen schade veroorzaken aan het milieu. Er zijn echter stemmen die dit tegenspreken. Zo kan energie uit biomassa ook op een niet milieuvriendelijke manier gewonnen worden. Bio-energie kan onder andere worden gemaakt van hout. Wanneer het gebruikte hout als afval wordt gezien, wordt de bio-energie als groen betiteld. Moeten er speciaal bossen worden gekapt om hout verkrijgen, dan is energie uit biomassa geen vorm van groene energie. 

Daarnaast is het lastig te bepalen onder welke categorie kernenergie valt. Sommige energieleveranciers stellen dat kernenergie valt onder groene stroom, aangezien het opwekken van kernenergie niet leidt tot een toename van schadelijke stoffen. Het maken van de energie gaat echter wel gepaard met een grote hoeveelheid schadelijk afval. Daarom wordt kernenergie door andere energieleveranciers en op onze site gezien als grijze energie

Groene energie met de juiste energieleverancier

Wilt u graag overstappen op groene energie en bent u op zoek naar een energieleverancier die aansluit op uw wensen? Energieleveranciers bepalen zelf in welke mate zij investeren in groene energie en welke prijs hieraan gekoppeld wordt. Zo bent u bij de ene energieleverancier veel goedkoper uit dan bij de andere. Met onze energievergelijker kunt u overzichtelijk alle energieleveranciers bekijken en met elkaar vergelijken. Kies vervolgens de energieleverancier die bij u past.